از آن‌جا که پژوهش و نوآوری رکن اصلی در شکوفائی مراکز دانشگاهی می‌باشد‌، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران دارای بیش از 30 آزمایشگاه پژوهشی متعلق به اساتید می‌باشد که در حوزه‌های تخصصی مختلف‌، بستری مناسب برای فعالیت‌های نوآورانه دانشجویان، در دوره تحصیلات تکمیلی فراهم نموده است.

آزمایشگاه‌های پژوهشی

فهرست