دکتر نوروزمحمد نوری، استاد


کاهش درگ
هیدرودینامیک کاربردی
طراحی ماشین آلات فرآیند

ایمیل: mnouri[AT]iust.ac.ir
تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: 8932
فاکس: 77240488 (9821+)
کدپستی: ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

آزمایشگاه مجازی
آزمایشگاه پژوهشی
Scopus
Scholar
LinkedIn

 

سوابق تحصیلی

دکتری:
کارشناسی ارشد:
کارشناسی:

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

کاهش درگ
هیدرودینامیک کاربردی
طراحی ماشین آلات فرآیند

دروس ارائه شده

مقطع درس طرح درس
تحصیلات تکمیلی جریان لزج
تحصیلات تکمیلی مکانیک سیالات پیشرفته
تحصیلات تکمیلی سیستم‌های اندازه‌گیری
تحصیلات تکمیلی تکنولوژی پلاستیک پیشرفته
تحصیلات تکمیلی هیدروآئرودینامیک
کارشناسی مکانیک سیالات I
کارشناسی طراحی اجزاء I
کارشناسی روش‌های تولید

تعاملات صنعتی

انتشارات

فهرست