آزمایشگاه پژوهشی پیشرانش فضایی

از سال ۱۳۸۷ گروهی از دانشجویان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران اقدام به انجام مطالعات تئوری و تجربی در زمینه پیش‌رانش شیمیایی پیشرفته نموده‌اند. مشاهده بیشتر

به وبسایت آزمایشگاه پژوهشی پیشرانش فضایی خوش آمدید. از سال ۱۳۸۷ گروهی از دانشجویان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران اقدام به انجام مطالعات تئوری و تجربی در زمینه پیش‌رانش شیمیایی پیشرفته نموده‌اند؛ با این امید که با آینده‌نگاری این گروه، به همراه پیشرفت‌های سایر نهادهای داخلی کشور، پاسخ‌گوی مسائل اساسی و نیازهای پیشِ روی تحقیقات فضایی نظام اسلامی، با تولید دانشِ بومی باشند. همچنین از نیازمندی به بیگانگان برای رفع نیازهای صنایعمان هرچه بیشتر کاسته شود.
نتایج این تلاش‌ها منجر به رسیدن دست‌آوردهایی از جمله ایجاد و تجهیز آزمایشگاه اندازه‌گیری اپتیکی، دست‌یابی به تکنولوژی تولید پودر آلومینیوم کاملاً کروی میکرون سایز در مقیاس صنعتی، نرم‌افزار تحلیل بالستیک داخلی موتورهای پیش‌رانه جامد (IBA)، طراحی، ساخت و راه‌اندازی سه پیش‌ران دوپایه، تک‌پایه و هیبرید در مقیاس آزمایشگاهی و دانش فنّی بسیاری در ایجاد زیرساخت‌های چنین تکنولوژی‌هایی در کشور گردیده است. صحت عملکرد این تکنولوژی‌ها در چندین مطالعه موفق، سنجیده شد.

دکتر حجت قاسمی، مدیر آزمایشگاه
دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

پروژه‌های پژوهشی آزمایشگاه

طراحی و ساخت و آزمایش پیشران تک پایه پراکسید هیدروژن

كاربرد طراحی و ساخت و آزمایش پیشران تک پایه پراکسید هیدروژنپراكسيد هيدروژن به عنوان يك اكسنده در يك موتور هيبريدي آزمايشگاهي به همراه پليمر HTPB به عنوان سوخت مورد بررسي قرار گرفت. ابتدا با انجام مطالعات ترموشيميايي اين پيشرانه، محدوده كاري تركيبات مختلف آن تعيين گرديد. سپس يك موتور آزمايشگاهي هيبريدي با توليد نيروي پيشران در حدود 10 كيلوگرم طراحي و ساخته شد. پراكسيد هيدروژن تجاري حاوي پايداركننده موجود در بازار ايران، پس از طي فرآيند ويژهاي به پيشرانه با غلظت 90 درصد و ناخالصي كمتر از ppm 15 فرآوري گرديد. به منظور راهاندازي موتور از راهانداز كاتاليستي استفاده گرديد. بررسيها نشان داد نحوه معرفي اكسنده به بستر كاتاليستي نقش موثري بر كيفيت عملكرد اين سيستم دارد. به همين منظور كيفيت پاشش اكسنده در دبيهاي مختلف بررسي شد. در يك آزمايش موفق عملكرد موتور هيبريد ساخته شده با سوخت HTPB بررسي گرديد. نتايج حاصل از آزمايش، از قبيل فشار و سرعت مشخصه با مقادير پيشبيني تئوري مقايسه شده است. همچنين به كمك دادههاي تجربي مشخصات عملكردي موتور از جمله نرخ پسروي تعيين و با مقادير متداول آن مقايسه گرديده است.

طراحی، ساخت و پیاده سازی موتور هیبرید پراکسید هیدروژن و پلیمر

کاربرد طراحی، ساخت و پیاده سازی موتور هیبرید پراکسید هیدروژن و پلیمر در پراکسید هیدروژن به عنوان یک اکسنده در یک موتور هیبریدی آزمایشگاهی به همراه پلیمر HTPB به عنوان سوخت مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا با انجام مطالعات ترموشیمیایی این پیشرانه، محدوده کاری ترکیبات مختلف آن تعیین گردید. سپس یک موتور آزمایشگاهی هیبریدی با تولید نیروی پیشران در حدود 10 کیلوگرم طراحی و ساخته شد. پراکسید هیدروژن تجاری حاوی پایدارکننده موجود در بازار ایران، پس از طی فرآیند ویژه‌ای به پیشرانه با غلظت 90 درصد و ناخالصی کمتر از ppm15 فرآوری گردید. به منظور راه‌اندازی موتور از راه‌انداز کاتالیستی استفاده گردید.بررسی‌ها نشان داد نحوه معرفی اکسنده به بستر کاتالیستی نقش موثری بر کیفیت عملکرد این سیستم دارد. به همین منظور کیفیت پاشش اکسنده در دبی‌های مختلف بررسی شد. در یک آزمایش موفق عملکرد موتور هیبرید ساخته شده با سوخت HTPBبررسی گردید. نتایج حاصل از آزمایش، از قبیل فشار و سرعت مشخصه با مقادیر پیش‌بینی تئوری مقایسه شده است. همچنین به کمک داده‌های تجربی مشخصات عملکردی موتور از جمله نرخ پسروی تعیین و با مقادیر متداول آن مقایسه گردیده است.

اعضای آزمایشگاه پیشرانش فضایی

دکتر حجت قاسمی

مدیریت آزمایشگاه

امکانات و تجهیزات آزمایشگاه

مولد لیزر پیوسته

این دستگاه قادر است نور متمرکز لیزر را به صورت پیوسته گسیل کند و جهت انجام سرعت سنجی در سرعت‌های پایین سیال مورد استفاده است.

مولد لیزر پالسی

این دستگاه قادر به گسیل نور متمرکز لیزر به صورت پالسی و با شدت بالا می‌باشد. از این لیزر در سرعت سنجی سیال در سرعت‌های بالا استفاده می‌شود.

دوربین سرعت بالا

دوربین‌های سرعت بالا جهت مشاهده‌d پدیده‌هایی که در زمانی کوتاه دچار تغییرات زیاد می‌شوند کاربرد دارند.

هم‌زمان‌کننده

صورت خیلی دقیق با ارسال پالس‌های محرک، دستگاه‌های مختلف الکتریکی نظیر لیزر و دوربین را در زمان‌های مشخص راه‌اندازی می‌کند.

ارتباط با آزمایشگاه پژوهشی پیشرانش فضایی

تلفن: 73228902 (9821+)  داخلی: 8902
h_ghassemi@iust.ac.ir
 تهران – نارمک – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی مکانیک – آزمایشگاه پژوهشی پیشرانش فضایی
فهرست