آزمایشگاه پژوهشی پایش سلامت سازه و ماشین‌های دوار

به آزمایشگاه پژوهشی پایش سلامت سازه و ماشین‌های دوار خوش آمدید. در این آزمایشگاه با استفاده از تکنیکهای مختلف غیر مخرب استراتژی نحوه تشخیص ، شناسایی و پایش عیوب در سازه های هوافضایی و مکانیکی ارائه می گردد. همچنین در صورت لزوم سنسورها و روشهای جدید برای مواد و سازه های خاص طراحی و اجرا می گردد تا سازه های هوشمند فراهم گردد. مشاهده بیشتر

به آزمایشگاه پژوهشی پایش سلامت سازه و ماشین‌های دوار خوش آمدید. در این آزمایشگاه با استفاده از تکنیکهای مختلف غیر مخرب استراتژی نحوه تشخیص ، شناسایی و پایش عیوب در سازه های هوافضایی و مکانیکی ارائه می گردد. همچنین در صورت لزوم سنسورها و روشهای جدید برای مواد و سازه های خاص طراحی و اجرا می گردد تا سازه های هوشمند فراهم گردد.

آزمایشگاه پایش سلامت سازه و ماشینهای دوار دانشگاه علم و صنعت ایران مشتمل بر دو بخش است:

1-1 –  آزمایشگاه پایش صحت سازه که در بخشی از آزمایشگاه آئرودینامیک دانشگاه علم و صنعت ایران مستقر است. در این آزمایشگاه با استفاده از تکنیکهای مختلف غیر مخرب استراتژی نحوه تشخیص ، شناسایی و پایش عیوب در سازه های هوافضایی و مکانیکی ارائه می گردد. همچنین در صورت لزوم سنسورها و روشهای جدید برای مواد و سازه های خاص طراحی و اجرا می گردد تا سازه های هوشمند فراهم گردد.

1-2- آزمایشگاه پایش وضعیت و عیب یابی ماشینهای دوار که در بخشی از مرکز تحقیقات فن آوری و تولید دانشگاه علم و صنعت ایران مستقر است. در این آزمایشگاه بر پایه روشهای مختلف عیب یابی ماشینها دوار شامل روشهای ارتعاشی، اکوستیکی و …، سیستمهای پایش وضعیت و عیب یابی برای ماشینهای دوار طراحی و اجرا می گردد. سیسمتهای شبیه ساز عیب برای گیربکسها، یاتاقانها، شفتها، پمپها، موتور های الکتریکی و اغلب ماشینها در این آزمایشگاه طراحی و ساخته شده است که به منظور تست سیستمهای پایش وضعیت در حالت واقعی استفاده می شود.

دکتر میر سعید صفی‌زاده، مدیر آزمایشگاه
دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

پروژه‌های پژوهشی آزمایشگاه

استفاده از اطلاعات خطوط جریان برای تخمین موقعیت بهینه برای حفر چاه در مخازن نفتی

یکی از موضوعات کلیدی که در مدیریت مخازن مطرح می شود، مکان یابی بهینه یک یا چند چاه در یک بازه زمانی مشخص به منظور حداکثر کردن میزان تولید و سود حاصل از برداشت با در نظر گرفتن محدودیت های فیزیکی و اقتصادی است. مدل سازی و شبیه سازی مخزن از گام های مهم مکان یابی محسوب می شوند. هر اندازه مدل مخزن به مدل واقعی نزدیک تر باشد، مکان یابی بهینه چاه های مخزن، دقت بالاتری خواهد داشت. در اکثر روش های پیشنهادی، مدل سازی مخزن در محورهای مختصات دکارتی، به مدل پیچیده تری منجر می شود.

طراحی سیستم پایش کویتاسیون در پمپ ها ی گریز از مرکز

يكي از مهمترين عيوبي كه در پمپ هاي گريز از مركز ظاهر گشته و موجب آسيب هاي جبران ناپذيري مي شود كاويتاسيون است. كاويتاسيون باعث افت هد، دبي و بازدهي پمپ هاي گريز از مركز و همچنين خوردگي و پيتينگ در سطوح پره ها مي گردد. در اين تحقيق با استفاده از مقادير مشخصه هايي كه در محيط هاي زماني، بسامدي و زماني- بسامدي از سيگنال هاي ارتعاشي جمع آوري شده پايش آغاز و گسترش كاويتاسيون صورت گرفته است. با استفاده از مشخصه هاي به دست آمده امكان طراحي سامانه به منظور پايش اتوماتيك كاويتاسيون وجود دارد.

اعضای آزمایشگاه 

دکتر میرسعید صفی زاده

مدیر آزمایشگاه پژوهشی پایش سلامت سازه و ماشینهای دوار

امکانات و تجهیزات آزمایشگاه

دوربین ترموگرافی

دوربین ترموگرافی کاربرد های گوناگونی در صنایع مختلف دارد از جمله نظامی، پزشکی و صنعتی دارد.

دستگاه پالس ادی کارنت

برای تعمیر و نگهداری و تشخیص خوردگی زیر عایق از دستگاه پالس ادی کارنت استفاده می‌شود.

ارتباط با آزمایشگاه پژوهشی پایش سلامت سازه و ماشین‌های دوار

 تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: 2995
 safizadeh@iust.ac.ir
تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک، آزمایشگاه پژوهشی پایش سلامت سازه و ماشین های دوار
فهرست