دکتر محمد صدیقی، استاد


شکل‌دهی فلزات

تنش‌های پسماند
کامپوزیت‌های پایه فلزی

ایمیل: sedighi[AT]iust.ac.ir
تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: 8975
فاکس: 77240488 (9821+)
کدپستی: 13114-16846
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران
آزمایشگاه مجازی
آزمایشگاه پژوهشی
Scopus
Scholar
LinkedIn

سوابق تحصیلی

دکتری: دانشکده مهندسی مکانیک، ساخت و تولید، دانشگاه Bristol، انگلستان، 1377
کارشناسی ارشد: دانشکده مهندسی مکانیک، ساخت و تولید، دانشگاه Bristol، انگلستان، 1373
کارشناسی: دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، 1365

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

شکل‌دهی فلزات
تنش‌های پسماند
کامپوزیت‌های پایه فلزی

دروس ارائه شده

مقطع درس طرح درس
تحصیلات تکمیلی شکل‌دهی فلزات
تحصیلات تکمیلی متالورژی در تولید
تحصیلات تکمیلی طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر پیشرفته
کارشناسی علم مواد
کارشناسی شناخت فلزات صنعتی
کارشناسی روش‌های تولید
کارشناسی پلاستیسیته عملی
کارشناسی ماشین‌های کنترل عددی و آزمایشگاه
کارشناسی آزمایشگاه علم مواد

تعاملات صنعتی

انتشارات

فهرست