دکتر حمید صفاری، دانشیار


جوشش و تقطیر
تهویه مطبوع و تبرید
جریان سیال دوفازی

ایمیل: saffari[AT]iust.ac.ir
تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: 8919
فاکس: 77240488 (9821+)
کدپستی: 13114-16846
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران
آزمایشگاه مجازی
آزمایشگاه پژوهشی
Scopus
Scholar
LinkedIn

سوابق تحصیلی

دکتری: دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه Moscow Power Engineering Institute، روسیه، 1382
کارشناسی ارشد: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، ایران، 1370
کارشناسی: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران، 1366

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

جوشش و تقطیر
تهویه مطبوع و تبرید
جریان سیال دوفازی

دروس ارائه شده

مقطع درس طرح درس
تحصیلات تکمیلی انتقال حرارت پیشرفته – تشعشع
تحصیلات تکمیلی انتقال حرارت در جریان‌های دو فازی
کارشناسی سیستم‌های انتقال آب
کارشناسی ترمودینامیک I
کارشناسی انتقال حرارت II
کارشناسی کارگاه تاسیسات

تعاملات صنعتی

انتشارات

فهرست