دکتر مهدی بیدآبادی، استاد


احتراق
آیرودینامیک
دینامیک گازها

ایمیل: bidabadi[AT]iust.ac.ir
تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: 8918
فاکس: 77240488 (9821+)
کدپستی: 13114-16846
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران
آزمایشگاه مجازی
آزمایشگاه پژوهشی
Scopus
Scholar
LinkedIn

سوابق تحصیلی

دکتری: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه McGill، کانادا (1369-1373)
کارشناسی ارشد: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، ایران (1364-1366)
کارشناسی: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت، ایران (1356-1364)

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

احتراق
دینامیک گازها
آیرودینامیک

دروس ارائه شده

مقطع درس طرح درس
تحصیلات تکمیلی احتراق پیشرفته
تحصیلات تکمیلی احتراق ذرات
کارشناسی سوخت و احتراق
کارشناسی دینامیک گازها
کارشناسی آزمایشگاه مکانیک سیالات
کارشناسی آزمایشگاه ترمودینامیک
کارشناسی آزمایشگاه مقاومت مصالح

تعاملات صنعتی

انتشارات

فهرست