با توجه به اهمیت آموزش عملی و کاربردی، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران دارای آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های متعددی در حوزه‌های تخصصی مرتبط با سرفصل دروس مصوب می‌باشد. در مجموع 9 آزمایشگاه آموزشی (شامل آزمایشگاه‌های مقاومت مصالح، دینامیک ماشین و ارتعاشات، ماشین‌های حرارتی، سیالات، ترمودینامیک، انتقال حرارت، هیدرولیک و نیوماتیک، علم مواد و سیستم‌های اندازه‌گیری) و 6 کارگاه آموزشی (کارگاه‌های جوشکاری و ورق کاری، اتومکانیک، تاسیسات حرارتی و برودتی، روش‌های تولید، ماشین ابزار، ماشین‌های کنترل عددی) محیطی عملی و کاربردی را برای آموزش‌های حرفه‌ای مهندسی مکانیک فراهم می‌نمایند.

آزمایشگاه‌های آموزشی

کارگاه‌های آموزشی

فهرست