مرکز نوآوری و توسعه فن ژرف آب و نیرو (هیدروتک)

مرکز شتابدهی نوآوری و تجاری سازی فناوری‌های عمیق آب و نیرو (هیدروتک) بستری عملیاتی برای حمایت از توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های عمیق در حوزه آب و انرژی است. فعالیت این مرکز، در امتداد توسعه و تجاری سازی فعالیت‌های پژوهشکده هیدرودینامیک کاربردی و سامانه‌های دریایی می‌باشد و تلاش دارد با فعال نمودن ظرفیت‌ها و توانایی‌های دانش بنیان، رفع نیازهای صنعتی همراه با گلوگاه‌های عمیق فناورانه را در قالب تولید دانش فنی و فناوری و راه اندازی و توسعه شرکت‌های دانش بنیان و تجاری سازی یافته‌های فناورانه دنبال نماید و از این طریق، اهداف خود را در یک دوره پنج ساله با شکل‌دهی نام و نشانی برتر در اقتصاد ملی و پیشرو و در مرز دانش و منحصر به فرد در حوزه فناوری‌های عمیق آب و نیرو در تراز ملی و بین‌المللی تحقق دهد.

 

زیرساخت‌های تخصصی قوی

عملکردی درخشان در صنعت 

نخبگانی متخصص و ماهر

افتخاراتی ملی

جهت مشاهده وب سایت مرکز نوآوری و توسعه فن ژرف آب و نیرو (هیدروتک) اینجا را کلیک نمایید.

ارتباط با مرکز نوآوری و توسعه فن ژرف هیدروتک

 تلفن: 3-77240012 (9821+)
 info@hydrotechie.com
تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز نوآوری و توسعه فن ژرف هیدروتک
فهرست