کانون دانش آموختگان و اساتید مهندسی مکانیک «کادمان»، جمع با شکوهی از بزرگان و پیشکسوتان مهندسی است که نتیجه و عصاره بیش از ۹۰ سال فعالیت مستمر و اثر بخش دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران می‌باشد.

این کانون در تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۴ فعالیت‌های خود را با گردهمایی اساتید و دانش آموختگان پیشکسوتی آغاز نموده است که پیش قراول فعالیت‌های فنی و مهندسی معاصر هستند و نقش آفرینی آنان در روند توسعه صنعتی ایران معاصر محرز است. به لطف الهی ، شکل گیری کانون دانش آموختگان و اساتید مهندسی مکانیک طلیعه حرکتی ملی است که جمع کثیری از مدیران، مهندسان، کارآفرینان، صنعتگران و اساتید دانشکده مهندسی مکانیک در آن سهیم اند و تعداد زیادی از بزرگان دانش و فن آوری کشور برای راه اندازی، تأسیس و پشتیبانی از این حرکت عظیم مشارکت نموده اند. اعتقاد راسخ داریم در برهه کنونی که صنعت و اقتصاد ایران در آستانه شکوفایی در حوزه های مختلف می باشد، با برنامه ریزی، سازماندهی و مدیریت منسجم می توان امکان هم‌افزایی بیشتر و بهره مندی از همه ظرفیت‌های و فرصت‌های پیش رو را به نحوه احسن فراهم کرد.

دانشکده مهندسی مکانیک قطب تولید دانش و فن آوری در سطح ملی و جهانی است و دانش آموختگان آن جایگاه ویژه‌ای در صنعت و اقتصاد و اقتدار دانش بنیان ایران امروز دارند. ارتباط تنگاتنگ و هدفمند این مجموعه منشأ خیرات و برکات بی‌شماری برای حرکت پرشتاب برای تحقق اهداف کلان کانون از جمله‌ی اهداف ذیل خواهد بود:

۱-ارتقای سطح فعالیت‌های دانش بنیان و فن آورانه از طریق ارتباط مؤثر و مستمر بین دانشگاه و شبکه دانش آموختگان و مراکز صنعتی مرتبط با آن‌ها

۲-ایجاد ستاد دائمی و توانا برای برقراری ارتباطات صنعتی میان شبکه دانشگاه و صنعت

۳-بهره‌گیری از تجارب دانش آموختگان در جهت ارتقای فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در دانشکده

۴-ایجاد ارتباطات سازمان یافته جهت تشکیل و توسعه اعضای همکار و تبادل نیازها، فرصت‌ها و ظرفیت‌های علمی و فنی و تحقیقاتی بخش‌های مختلف داخل و خارج از کشور به شبکه فوق

۵-طرح و بررسی مسائل و مشکلات کشور به منظور دستیابی به راهکارهای مناسب جهت تصمیم‌سازی و ارائه نظرهای کارشناسی به نهادهای مختلف اجرایی و قانون گذاری

باید اشاره نمود که حمایت‌های فکری، معنوی و مادی دانش آموختگان و اساتید، ضامن تداوم حرکت وزین و پربار کانون بوده است و تداوم اثربخش آن، منوط به صیانت از ارزش‌هایی بنیادین است که وجود کانون به عنوان یک مجموعه ی مردم نهاد غیر سیاسی و غیر انتفاعی حول آن بقا غنا می‌یابد.

جهت مشاهده وب سایت اصلی کادمان به اینجا مراجعه نمایید.

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک
کدپستی: ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶
صندوق پستی: ۱۶۳-۱۶۷۶۵
موبایل:۰۹۱۲۰۳۴۸۶۰۱
تلفن: 77240092 (9821+) فکس: 77240092 (9821+)
پست الکترونیکی: afcmech@iust.ac.ir

فهرست