به سایت دفتر پروژه‌های کارشناسی دانشکده مهندسی مکانیک خوش آمدید.

انجام پایان‌نامه کارشناسی نه فقط به عنوان یک الزام آموزشی جهت تکمیل واحدهای تحصیلی این دوره، بلکه به منظور فرایندی جهت ارتقای تبحر دانشجویان در انجام فعالیت‌های پژوهشی مستقل و نشان دهنده بار علمی و پژوهشی ایشان، باید مد نظر قرار گیرد. انتخاب موضوع پایان نامه باید بر اساس شناخت کافی دانشجو از علاقمندی‌های خود بویژه در رشته‌هایی که دارای گرایش‌های متعدد است انجام شود و در این راستا، شناخت دانشجو از فعالیت‌های اساتید دانشکده و مشورت با ایشان می‌تواند راهگشا باشد. موضوع پروژه کارشناسی باید جدید، کاربردی، و قابل انجام در زمان مورد نظر باشد و دانشجو حداکثر تلاش خود را جهت انجام موضوع پایان نامه و همچنین نگارش آن به نحو مطلوب، به کار گیرد. با توجه به اینکه در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران، جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی مانند تحصیلات تکمیلی برگزار می‌شود، دانشجویان مهارت‌های ارائه و مباحثه خود را نیز در کنار مهارت‌های تحقیق و نگارش، بهبود خواهند بخشید.

زینب پورانصاری
مدیر پروژه‌های کارشناسی
دانشکده مهندسی مکانیک

مراحل پروژه پایانی کارشناسی

تعیین استاد راهنما
رؤیت لینک ظرفیت استاد راهنما و سپس تکمیل فرم آنلاین رزرو استاد راهنما در ابتدای نیمسال ششم، پس از گذراندن 70 واحد قبولی

اخذ کارگاه “تجاری سازی و کارآفرینی”
پس از گذراندن 70 واحد قبولی

 

اخذ درس “فاز صفر”
پس از گذراندن 90 واحد قبولی

 

گزارش پیشرفت اول
تکمیل فرم آنلاین گزارش اول ارزیابی پیشرفت – نیمسال بعد از اخذ فاز صفر

 

گزارش پیشرفت دوم
تکمیل فرم آنلاین گزارش دوم ارزیابی پیشرفت – در نیمسال اخذ پروژه پایانی

 

اخذ “پروژه پایانی”
پس از گذراندن 120 واحد قبولی و دفاع از فاز صفر و تصویب آن

 

هماهنگی زمان دفاع
حداقل دو هفته پیش از دفاع، نسخه نهایی پایان‌نامه به استاد راهنما و استاد ممتحن تحویل داده شود و هماهنگی زمان دفاع با اساتید انجام شود

 

 صدور مجوز دفاع پایان نامه
تکمیل فرم دفاع از پایان نامه  پس از هماهنگی با اساتید

 

دفاع از پایان‌نامه

انجام اصلاحات
فایل اصلاح شده پایان‌نامه برای استاد راهنما، استاد ممتحن و دفتر پروژه‌های کارشناسی ارسال شود

فهرست