پیام ریاست

ورود شما را به سایت دانشکده مهندسی مکانیک گرامی می‌دارم و از اینکه لحظات و دقایقی از وقت گرانبهای خود را برای مراجعه به این سایت اختصاص داده‌اید سپاسگزارم. امیدوارم تلاش همکاران در تدارک این سایت بتواند رضایت خاطر شما را فراهم آورد.

مأموریت اصلی این دانشکده، مشارکت در توسعه نظام علمی و دانشگاهی کشور در عرصه‌های ملی و فرا ملی، توسعه آموزش عالی با کیفیتی ممتاز، آموزش نظری و عملی دانشجویان در رشته‌ها و مقاطع مختلف تحصیلی و تأمین منابع انسانی متخصص، کارآمد و متعهد است. امید داریم با افزایش سرمایه‌گذاری‌های لازم و توسعه زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی، فضایی سرشار از نشاط علمی و تلاش جمعی را برای دانشجویان مستعد و علاقمند فراهم ساخته و با یک برنامه هدفمند، محیط مطلوب علمی- فرهنگی را در دانشکده ایجاد نماییم، که حاصل آن توسعه علم و فناوری، و تربیت انسان‌هایی متخصص و وظیفه‌شناس باشد.

جا دارد از تلاش بی‌وقفه و همراهی همکاران خود، از اساتید محترم و کارکنان گرامی دانشکده که بستر مناسب را برای رشد توانایی‌ها و فعالیت‌های فرزندان این مرز و بوم فراهم نموده‌اند نیز سپاسگزاری نمایم و همچنین از مسئولان سابق دانشکده که پایه‌گذاران و فراهم آورندگان زمینه رشد و تعالی دانشکده در سال‌های اخیر بوده‌اند نیز بسیار تشکر و قدردانی نمایم.

فهرست