قطب علمی نماد فعالیت سازمان یافته گروهی از اعضای هیات علمی در یک مؤسسه با توان علمی بالاست که با برتری در یک زمینه علمی-تخصصی در علوم بنیادی یا کاربردی شناخته می‌شود و از طریق تمرکز و انسجام بخشیدن به فعالیت‌های خود در آن زمینه، برای نوآوری و دستیابی به کیفیت برتر علمی در سطح ملی، منطقه‌ای یا بین‌المللی و پاسخگویی به نیازهای اساسی کشور تلاش می کند.

رشته مهندسی مکانیک و به طور خاص شاخه تخصصی مکانیک جامدات و دینامیک کاربردی طی یک دهه اخیر از رشد علمی و پژوهشی بسیار چشمگیری در سطح کشور برخوردار بوده است. منتها قسمت عمده‌ای از پیشرفت‌های پژوهشی در این شاخه محدود به تحقیقات نظری یا محاسباتی بوده و فعالیت‌های علمی و پژوهشی کاربردی به ویژه با نگرش تجربی کمتر مورد توجه دانشگاه‌های کشور بوده است. خوشبختانه فضای فیزیکی مناسب، امکانات اولیه آزمایشگاهی مطلوب و پژوهشگرانی با سابقه طولانی در تحقیقات تجربی، توانمندی بالقوه و ارزشمندی را در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران فراهم آورده است تا در قالب قطب علمی “مکانیک جامدات تجربی و دینامیک” نقش مفیدی را در راستای گسترش تحقیقات کاربردی و آزمایشگاهی در سطح کشور ایفا نماید.

به طور کلی پژوهش‌های تجربی در این شاخه تخصصی شامل: بررسی تجربی رفتار مواد، اجسام و سازه‌های صلب یا تغییر شکل پذیر تحت بارگذاری‌های استاتیکی و دینامیکی است که می‌تواند در برگیرنده مطالعات آزمایشگاهی، میدانی و یا طراحی و ساخت نمونه‌های اولیه با هدف به کارگیری در راستای نیازمندی‌های کاربردی و صنعتی کشور باشد. برنامه اجرایی پیشنهاد شده در بند 3، چارچوب کلی فعالیت‌ها و مراحل جزئی اجرای آن را شرح داده و کلیه عناوین ذکر شده در آن مستقیماً می‌تواند در راستای رشد و توسعه آموزش، پژوهش و فناوری در حوزه مکانیک تجربی در کشور مفید واقع گردد.

اهداف

  • بسترسازی، تبیین و توسعه فعالیت‌های آموزشی و پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در داخل کشور در چارچوب مطالعات تجربی مرتبط با مکانیک جامدات و دینامیک
  • تثبیت و اعتلای موقعیت علمی و پژوهشی کشور در سطح منطقه‌ای و فرا ملی و انتشار نتایج یافته‌های علمی با انجام پژوهش‌های مستقل و مشترک با مراکز تحقیقاتی فرا ملی و در راستای اهداف قطب علمی
  • توسعه فناوری‌های نوین در جهت رفع نیازهای کشور در زمینه‌های تخصصی مرتبط با توانمندی‌ها و اهداف قطب علمی

آزمایشگاه‌های پژوهشی مرتبط

ارتباط با قطب علمی مکانیک جامدات تجربی و دینامیک

 تلفن: 77240056 (9821+)
 CEESMech@iust.ac.ir
تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک، قطب علمی مکانیک جامدات تجربی و دینامیک
فهرست