دکتر مجیدرضا آیت‌اللهی، استاد


مکانیک شکست
مکانیک جامدات تجربی
مکانیک جامدات محاسباتی

ایمیل: m.ayat[AT]iust.ac.ir
تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: 8922
فاکس: 77240488 (9821+)
کدپستی: 13114-16846
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران
آزمایشگاه مجازی
آزمایشگاه پژوهشی
Scopus
Scholar
LinkedIn

سوابق تحصیلی

دکتری: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه Bristol، انگلستان، 1378
کارشناسی ارشد: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران، 1370
کارشناسی: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت، ایران، 1367

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

مکانیک شکست
مکانیک جامدات تجربی
مکانیک جامدات محاسباتی

جوایز و افتخارات

کسب عنوان استاد نمونه کشوری– وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: سال ۱۳۹۳
کسب عنوان پژوهشگر برگزیده کشوری – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: سال ۱۳۹۶
کسب رتبه استادممتازی دانشگاه علم و صنعت ایران: سال ۱۳۹۶
کسب عنوان استاد مکانیک برجسته سال – انجمن مهندسان مکانیک ایران: سال ۱۳۹۷
کسب رتبه استاد برجسته مهندسی مکانیک – فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران: سال ۱۳۹۸
جزو یک درصد دانشمندان برتر جهان (از نظر ارجاعات) مبتنی بر تحلیل داده‌های پایگاه طلایه داران علم تامسون رویترز( ISI ) در سال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ ، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸
پژوهشگر یا استاد برگزیده در سال های ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱ ، ۹۴ و ۹۵ در دانشگاه علم و صنعت ایران.
استاد برگزیده در فعالیت های برجسته بین المللی در سال های ، ۹۲، ۹۴ و ۹۵ در دانشگاه علم و صنعت ایران.

تجربیات

فعالیت‌های بین‌المللی

•    Editorial board member: Springer International book series on Structural Integrity (Since ۲۰۱۸)
•    Editorial board member: International Journal of Pressure Vessels and Piping (since June ۲۰۱۲)
•    Editorial board member: Structural Engineering and Mechanics (Since February ۲۰۱۳)
•    Editorial board member: Theoretical and Applied Fracture Mechanics (Since December ۲۰۱۳)
•    Editorial board member: International Journal of Rock Mechanics and Mining Science (Since May ۲۰۱۶)
•    Editorial board member: Fatigue and Fracture f Engineering Materials and Structures (Since October ۲۰۱۶)
•    Editorial board member: Journal of Materials: Design and Applications, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L
•    Editorial board member: The Journal of Adhesion (Since October ۲۰۱۷)
•    Editorial board member: Material Design and Processing Communication (Wiley) (Since August ۲۰۱۸)
•    Guest co-editor: Theoretical and Applied Fracture Mechanics, Special Issue on Mixed Mode Fracture, Vol. ۹۱, No. ۱۰. , ۲۰۱۷.
•    Guest co-editor: Advances in Materials Science and Engineering, Special issue “Brittle or Quasi-Brittle Fracture of Engineering Materials”, ۲۰۱۴.
•    Member of ISRM committee for development of standard for fracture toughness testing by SCB specimen, (by invitation), ۲۰۱۱-۲۰۱۲.
•    Iran representative in the Asian Society of Experimental Mechanics (ASEM)
•    Research collaboration with University of Bristol, UK.
•    Research collaboration with Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norway.
•    Research collaboration with University of Padua, Italy.
•    Research collaboration with ETH, Switzerland.
•    Research collaboration with Technical University of Liberec, Czech Republic.
•    Research collaboration with Politecnico di Milano, Italy.
•    Research collaboration with University of Rome (Sapienza), Italy.
•    Research collaboration with University of Malaya (UM), Malaysia.
•    Research collaboration with Technical University of Graz (TUGraz), Austria.
•    Research collaboration with Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Malaysia.

تجربیات تخصصی – اجرایی

 •     Vice Chair in Research Affairs (۲۰۰۰- ۲۰۰۸), School of Mechanical Engineering, IUST.
 •     Member of University research council (۲۰۰۰-۲۰۰۸), Iran University of Science and Technology.
 •     Member of committee for promotion assessment (۲۰۰۴-present), School of Mechanical Engineering, IUST.
 •     Head of the Solid Mechanics educational group (۲۰۰۸-present), School of Mechanical Engineering, IUST.
 •     Director of Fatigue and Fracture Research Laboratory (۲۰۰۱-present), School of Mechanical Engineering, IUST.
 •     Director of the B.Sc. projects office (۱۹۸۹-۱۹۹۳), School of Mechanical Engineering, IUST.
 •     Distinguished Professor ۲۰۱۷-, Iran University of Science and Technology.
 •     Professor ۲۰۰۷-۲۰۱۷, School of Mechanical Engineering, IUST.
 •     Associate professor ۲۰۰۳-۲۰۰۷, School of Mechanical Engineering, IUST.
 •     Assistant professor ۱۹۹۹-۲۰۰۳, School of Mechanical Engineering, IUST.

داوری مجلات بین المللی (ISI)

۱.    Engineering Fracture Mechanics,
۲.    International Journal of Fracture,
۳.    Theoretical and Applied Fracture Mechanics
۴.    International Journal of Solids and Structures,
۵.    International Journal of Pressure Vessels and Piping,
۶.    International Journal of Rock Mechanics and Mining Science,
۷.    International Journal of Damage Mechanics,
۸.    Engineering Failure Analysis
۹.    Materials and Design,
۱۰.    Structural Engineering and Mechanics,
۱۱.    Meccanica,
۱۲.    Experimental Mechanics,
۱۳.    Experimental Techniques
۱۴.    European Journal of Mechanics- A. Solids,
۱۵.    Rock Mechanics and Rock Engineering,
۱۶.    Engineering Geology
۱۷.    Computational Materials Science,
۱۸.    ASME-Journal of Applied Mechanics,
۱۹.    ASCE-Journal of Engineering Mechanics,
۲۰.    Mechanics of Advanced Materials and Structures,
۲۱.    Proceedings of IMechE-Part C Journal of Mechanical Engineering Science,
۲۲.    Journal of Nanomaterials,
۲۳.    Carbon,
۲۴.    Materials Science and Engineering-A,
۲۵.    Materials Science and Engineering-C
۲۶.    Express Polymer Letters,
۲۷.    International Journal of Fatigue.
۲۸.    International Journal of Applied Ceramic Technology.
۲۹.    Ceramics International
۳۰.    Composites Part B
۳۱.    Journal of Composite Materials
۳۲.    International Journal of Mechanical Sciences
۳۳.    Construction and Building Materials
۳۴.    Journal of Mechanical Science and Technology
۳۵.    Advances in Mechanical Engineering
۳۶.    Proceedings of IMechE-Part L, Journal of Materials: Design and Applications
۳۷.    International Journal of Adhesion and Adhesives
۳۸.    Journal of Adhesion
۳۹.    Journal of Adhesion Science and Technology
۴۰.    Optics and Lasers in Engineering
۴۱.    Journal of Testing and Evaluation
۴۲.    Geotechnical Testing Journal
۴۳.    Computers and Concrete
۴۴.    Latin American Journal of Solids and Structures
۴۵.    Scientia Iranica
۴۶.    Multidiscipline Modeling in Materials and Structures
۴۷.    Mechanics Based Design of Structures and Machines
۴۸.    Nanoscale Research Letters
۴۹.    Polymer Composites
۵۰.    Frattura ed Integrità Strutturale
۵۱.    Polymer Testing
۵۲.    Thin-Walled Structures
۵۳.    Geomechanics for Energy and the Environment

Served as Reviewer for National Journals: Iranian Journal of Science and Technology, ISME Journal, IUST International Journal of Engineering Science, Modarres Journal, Amirkabir Journal, Mechanical and Aerospace Journal of Engineering, JAST, Ferdowsi University, Esteghlal Journal.

 

سخنرانی‌های کلیدی

 • Keynote speaker, ۵th International Conference On Advances in Mechanical Engineering, Istanbul, Turkey, December ۲۰۱۹
 • Keynote speaker, The International Congress of Mechanics, Mechatronics and Materials (IC۳M), Sousse, Tunisia, December ۲۰۱۹
 • Keynote speaker, ۱st International Workshop on Plasticity, Damage and Fracture of Engineering Materials (IWPDF), Ankara, Turkey, August ۲۰۱۹.
 • Invited speaker, IMAP, Technical University of Graz, Austria, May ۲۰۱۹.
 • Keynote speaker, ۷th International Conference on Applied Science and Technology (ICAST۲۰۱۹), Karbala, Iraq, March ۲۰۱۹.
 • Keynote speaker, International Conference on Advances in Mechanical Engineering (ICAME۲۰۱۸), Istanbul, Turkey, December ۲۰۱۸.
 • Plenary lecturer, ۲nd International Conference on Structural Integrity and Durability (ICSID-۲۰۱۸) , Dubrovnik, Croatia, October ۲۰۱۸
 • Keynote speaker, The First International Conference on Materials, Mimicking, Manufacturing from and for Bio Application, Milan, Italy, June, ۲۰۱۸.
 • Keynote speaker, ۲۶th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineering, Semnan, Iran, April ۲۰۱۸.
 • Keynote speaker, ۳rd International Conference on Mechanical, Manufacturing, Modeling and Mechatronics (IC۴M ۲۰۱۸), Barcelona, Spain, February ۲۰۱۸.
 • Keynote speaker, International Conference on Advances in Mechanical Engineering (ICAME۲۰۱۷), Istanbul, Turkey, December ۲۰۱۷.
 • Keynote speaker, Asian conference on Experimental Mechanics (ACEM۲۰۱۷), Indonesia, August ۲۰۱۷.
 • Keynote speaker, International Conference on Processing and Manufacturing of Advanced Materials (THERMEC۲۰۱۶), Austria, May ۲۰۱۶
 • Invited speaker, University of Malaya (UM), Malaysia, January ۲۰۱۵
 • Keynote speaker, XVII International Colloquium on Mechanical Fatigue of Metals, Verbania, Italy, June ۲۰۱۴
 • Invited speaker, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), November ۲۰۱۴
 • Invited speaker, Technical University of Graz (TUGraz), Austria, November ۲۰۱۳
 • Invited speaker, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), April ۲۰۱۳
 • Invited speaker, University of Malaya (UM), Malaysia, January ۲۰۱۳
 • Invited speaker, University of Malaya (UM), Malaysia, April ۲۰۱۲

دروس ارائه شده

مقطع درس طرح درس
تحصیلات تکمیلی مکانیک شکست
تحصیلات تکمیلی روش‌های المان محدود
تحصیلات تکمیلی روش‌های پیشرفته عددی
کارشناسی مقاومت مصالح
کارشناسی استاتیک
کارشناسی طراحی ماشین به کمک کامپیوتر
کارشناسی آزمایشگاه مقاومت مصالح

پروژه‌های دانشجویان

دانشجویان دکترا

۱. Zakeri, M., “Photoelastic analysis of cracks under mode I, mode II and mixed mode loading”, ۲۰۰۸.
۲. Aliha, M.R.M., “Mixed mode fracture in rock materials”: ۲۰۰۹.
۳. Torabi, A.R., “Mixed mode brittle fracture in notched components”, ۲۰۰۹.
۴. Shadlou, S., “Fracture behavior of epoxy-based nanocomposites reinforced by MWCNTs” ۲۰۱۱.
۵. Akbardoost, J. “Geometry and size effects on mixed mode fracture in quasi-brittle materials”, ۲۰۱۲.
۶. Pirmohammad S., “Experimental investigation of brittle fracture in hot mixed asphalt at low temperatures”, ۲۰۱۳.
۷. Saboori, B. “Investigation of the effect of out-of-plane shear load on fracture behavior of brittle polymers and carbon nanotube/epoxy nanocomposites”, ۲۰۱۵.
۸. Chamani H.R. “Micromechanical study of fracture in ductile cast iron”, ۲۰۱۶.
۹. Rashidi Moghaddam, M. “Geometry effects on fatigue and fracture of cracked components – An energy-based approach”, ۲۰۱۷
۱۰. Akhavan Safar, A.R. “Failure load prediction of single lap adhesive joints based on the theory of critical distances”, ۲۰۱۷
۱۱. Mahdavi, E. “Study of crack growth in rock test specimens” ۲۰۱۷
۱۲. Karimzadeh, A. “Investigation on Orthodontic Bond Strength Using Experimental and Numerical Methods”,  ۲۰۱۷
۱۴. Rahimi, A.S. “Investigating nonlinear fracture behavior of notched polymer-based nanocomposites using equivalent material concept” , ۲۰۱۸
۱۵. Heydari Meybodi, M. “Rupture assessment of rubber-like materials weakened by cracks and notches with or without nanoparticle reinforcement”, ۲۰۱۸

دانشجویان کارشناسی ارشد: بیش از ۱۰۰ دانش آموخته

تعاملات صنعتی

انتشارات

فهرست