آزمایشگاه مقاومت مصالح

آزمایشگاه مقاومت مصالح دانشکده مهندسی مکانیک با دارابودن تجهیزات متنوع به یادگیری عمیق مباحث مکانیک جامدات کمک می‌کند. مشاهده بیشتر

معرفی آزمایشگاه مقاومت مصالح

آزمایشگاه مقاومت مصالح در مجموعه کارگاه اتومکانیک دانشکده مهندسی مکانیک واقع شده‌است. در این آزمایشگاه، دانشجویان به بررسی تجربی مباحث درس مقاومت مصالح ۱ و ۲ می‌پردازند و صحت تئوری‌های موجود را با انجام آزمایش تحقیق می‌نمایند. آزمایشگاه مقاومت مصالح دانشکده مهندسی مکانیک با دارابودن تجهیزات متنوع به یادگیری عمیق مباحث مکانیک جامدات کمک می‌کند.

قوانین و دستورالعمل‌ها

آزمایش‌ها

مسئولین

دکتر محمدجواد اشرفی

سرپرست آزمایشگاه

صفحه شخصی
تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: 8960

ارتباط با آزمایشگاه

02173228960
mj_ashrafi@iust.ac.ir
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، روبه‌روی دانشکده کامپیوتر، کارگاه مکانیک ماشین‌ها، آزمایشگاه مقاومت مصالح.
فهرست