آزمایشگاه علم مواد

این آزمایشگاه شامل مجموعه غنی از تجهیزات آموزشی و پژوهشی در زمینه مطالعه رفتار مکانیکی و متالورژیکی مواد مهندسی می‌باشد . مشاهده بیشتر

معرفی آزمایشگاه علم مواد

آزمایشگاه علم مواد در مجموعه آزمایشگاه ساخت و تولید دانشکده مهندسی مکانیک واقع شده‌است. این آزمایشگاه شامل مجموعه غنی از تجهیزات آموزشی و پژوهشی در زمینه مطالعه رفتار مکانیکی و متالورژیکی مواد مهندسی می‌باشد. در این آزمایشگاه آموزشی، دانشجویان به بررسی تجربی مباحث درس علم مواد می‌پردازند و صحت تئوری‌ها و دستورالعمل‌های موجود را با انجام آزمایش تحقیق می‌نمایند. آزمایشگاه علم مواد دانشکده مهندسی مکانیک با دارابودن تجهیزات متنوع به یادگیری عمیق مباحث مکانیکی و متالورژی در رشته مهندسی ساخت و تولید کمک می‌کند.

قوانین و دستورالعمل‌ها

آزمایش‌ها

مسئولین

دکتر محمد صدیقی

سرپرست آزمایشگاه

صفحه شخصی
تلفن: 77240540 (9821+) داخلی:2975

مهندس سعید محمدی نژاد

کارشناس آزمایشگاه

ارتباط با آزمایشگاه

تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: 2975
ایمیل: sedighi@iust.ac.ir
نشانی: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، کارگاه ماشین ابزار، آزمایشگاه علم مواد
فهرست