قابل توجه دانشجویان درس روش تحقیق

بدین وسیله به اطلاع میرساند جلسه ششم درس، امروز دوشنبه ۲۱ آذر از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۳۰ به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

لطفا توجه فرمایید که کلاس راس ساعت ۱۳:۰۰ آغاز خواهد شد.

برای ورود به کلاس وارد سامانه meeting.iust.ac.ir شده و در قسمت جلسات عمومی وارد «جلسه آزمایشگاه تحقیقاتی استاد محمد شهبازی اغبلاغ» شوید.

ذکر این نکته ضروری است که حضور در تمامی جلسات این درس اجباری بوده و در ارزیابی نهایی لحاظ خواهد شد.

خبرهای اخیر


فهرست