معاون و مدیران آموزشی

دکتر بیژن محمدی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

صفحه شخصی
تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: 8967

دکتر سیاوش کاظمی راد

مدیر آموزش کارشناسی

صفحه شخصی
تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: 8923

دکتر زینب پورانصاری

مسئول دفتر پروژه‌های کارشناسی

صفحه شخصی
تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: 7811

دکتر امیر‌مهدی تحسینی

مسئول دفتر کارآموزی

صفحه شخصی
تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: 8916

کارشناسان آموزش تحصیلات تکمیلی

ربابه سیلانی

کارشناس تحصیلات تکمیلی (دکتری)

پاسخگویی به سوالات
تلفن: 77240177 (9821+) داخلی: 8903
ایمیل: r_seylani[AT]iust.ac.ir

ساناز صدر

کارشناس تحصیلات تکمیلی (روزانه و نوبت دوم)

پاسخگویی به سوالات
تلفن: 77240177 (9821+) داخلی: 8976
ایمیل: s_sadr[At]iust.ac.ir

الهام اصغری

کارشناس تحصیلات تکمیلی (پردیس)

پاسخگویی به سوالات
تلفن: 77240173 (9821+) داخلی: 8990
ایمیل: lasghari[At]iust.ac.ir

کارشناسان آموزش کارشناسی

سهیلا کرمانی

رئیس اداره آموزش (مسئول حق التدریس)

تلفن: 73228951 (9821+) داخلی: 8951
ایمیل: kermani[At]iust.ac.ir

نیلوفر سعادت

کارشناس آموزش کارشناسی (کارآموزی‌ها، ارشد مستقیم)

تلفن: 73228939 (9821+) داخلی: 8939
ایمیل: saadatn[At]iust.ac.ir

فرشته هاشمی

کارشناس آموزش کارشناسی (امور مشکلات آموزشی، درخواست‌های پیشخوان سایت گلستان، انتخاب واحد)

تلفن: 73228978 (9821+) داخلی: 8978
ایمیل: hashemi_f[At]iust.ac.ir

فاطمه بختیاری

کارشناس فارغ‌التحصیلی (امور فاز صفر، پروژه، فارغ التحصیلی)

تلفن: 73228983 (9821+) داخلی: 8983
ایمیل: fbakhtiyari[At]iust.ac.ir

فهرست