زمان و شرایط دفاع از پایان نامه دانشجویان ارشد ورودی 98

به استحضار می رساند، با عنایت به آیین نامه جامع دوره تحصیلات تکمیلی و پیرو ابلاغیه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر بررسی همه جوانب مدیریتی و مقررات تحصیلی برای تصمیم گیری در امور تحصیلی دانشجویان در دوره شیوع بیماری کووید-19 و با توجه به از سرگیری حضور فراگیر دانشجویان در دانشگاه با الزام رعایت شیوه نامه های بهداشتی و کاهش ظرفیت پذیرش در سراهای دانشجویی و از طرفی اتمام سنوات تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد 1398، در جلسه هیات رئیسه شماره 1405 به تاریخ 17/11/1400، موارد زیر در ارتباط با دانشجویان مذکور به تصویب رسید:

پس از اخذ مجوزهای لازم برای دفاع از پایان نامه، برگزاری جلسه دفاعیه غیر حضوری این دانشجویان مجاز است.-

-آن دسته از دانشجویانی که حداکثر تا 18 اسفندماه اقدام به ترک سراهای دانشجویی نمایند، فهرست اسامی آن ها از طریق معاونت دانشجویی در اختیار معاونت آموزشی قرار خواهد گرفت تا از شرایط ویژه آموزشی برخوردار گردند، بدیهی است که این موضوع صرفاً مربوط به سنوات آموزشی دانشجویان بوده و امکان دریافت سنوات رفاهی وجود ندارد.

– درخواست سایر دانشجویان، مطابق با ضوابط و آیین نامه های مصوب در دستور کار قرار می گیرد.

خبرهای اخیر


فهرست