به‌نام خدا

در مراسم روز پژوهش دانشگاه علم و صنعت ایران که روز دوشنبه 22 آذر 1400 در دانشگاه برگزار شد، از سرآمدان پژوهش​ و فناوری دانشگاه و دانشکده‌ها و کارشناسان برتر پژوهشی با حضور رئیس دانشگاه تقدیر شد. این برگزیدگان در بخش‌های برترین‌های تعاملات صنعتی، برترین‌های امتیاز اعتبار پژوهشی، مولف بین‌المللی، پژوهشگر برتر جوان با سابقه کمتر از چهار سال، پژوهشگر برتر خانم، فعالیت‌های قابل تقدیر و کارشناسان نمونه حوزه پژوهش و فناوری معرفی شدند.
 
اسامی به شرح ذیل می‌باشند:
 
منتخبین پژوهش و فناوری دانشگاه بر اساس عملکرد سال ۱۳۹۹
ردیف نام و نام خانوادگی عناوین
۱ دکتر علی ملکی نفر اول کل امتیاز اعتبار پژوهشی دانشگاه از دانشکده شیمی
۲ دکتر مجیدرضا آیت‌الهی مولف بین‌المللی و نفر دوم کل امتیاز اعتبار پژوهشی دانشگاه از دانشکده مهندسی مکانیک
۳ دکتر تورج محمدی نفر سوم کل امتیاز اعتبار پژوهشی دانشگاه از دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
۴ دکتر سیدحسن هاشم‌آبادی نفر اول امتیاز تعاملات صنعتی دانشگاه از دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
۵ دکتر حسین بلندی نفر دوم امتیاز تعاملات صنعتی دانشگاه از دانشکده مهندسی برق
۶ دکتر مرتضی منتظری نفر سوم امتیاز تعاملات صنعتی دانشگاه از دانشکده مهندسی مکانیک
۷ دکتر میرسامان پیشوایی نفر اول کل و امتیاز اعتبار پژوهشی دانشکده مهندسی صنایع
۸ دکتر علی کاوه مولف بین‌المللی و نفر اول کل و امتیاز اعتبار پژوهشی دانشکده مهندسی عمران
۹ دکتر شهرام جدید نفر اول کل و امتیاز اعتبار پژوهشی دانشکده مهندسی برق
۱۰ دکتر علیرضا ایوانی نفر اول کل و امتیاز اعتبار پژوهشی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
۱۱ دکتر منصور انبیاء نفر اول امتیاز تعاملات صنعتی دانشکده شیمی
۱۲ دکتر ابوالفضل احمدی نفر اول کل و امتیاز اعتبار پژوهشی دانشکده فناوری‌های نوین
۱۳ دکتر جواد وحیدی نفر اول کل و امتیاز اعتبار پژوهشی دانشکده ریاضی
۱۴ دکتر بهروز مینائی نفر اول کل و امتیاز تعاملات صنعتی دانشکده مهندسی کامپیوتر
۱۵ دکتر حمیدرضا عابدی پژوهشگر برتر جوان با سابقه کمتر از چهار سال از دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
۱۶ دکتر محمدرضا رسولی نفر اول امتیاز تعاملات صنعتی دانشکده مهندسی صنایع
۱۷ دکتر سیدجواد میرمحمدصادقی نفر اول کل و امتیاز تعاملات صنعتی دانشکده مهندسی راه‌آهن
۱۸ دکتر علی بنیادی نائینی نفر اول کل و امتیاز تعاملات صنعتی دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت
۱۹ دکتر غلامرضا مولایی‌منش نفر اول کل و امتیاز اعتبار پژوهشی دانشکده مهندسی خودرو
۲۰ مرحوم دکتر نادر شریعتمداری نفر اول امتیاز تعاملات صنعتی دانشکده مهندسی عمران
۲۱ دکتر داود یونسیان نفر اول امتیاز اعتبار پژوهشی دانشکده مهندسی راه‌آهن
۲۲ دکترمصطفی بهزادفر نفر اول کل و امتیاز تعاملات صنعتی دانشکده معماری و شهرسازی
۲۳ دکتر مریم احمدزاده توفیقی پژوهشگر برتر خانم
منتخبین با عنوان فعالیت قابل تقدیر  بر اساس عملکرد سال ۱۳۹۹
ردیف نام خانوادگی و نام عناوین
۱ دکتر محمدرضا محمدعلیها فعالیت قابل تقدیر از دانشکده مهندسی صنایع
۲ دکتر سیدمهدی حسینی مطلق فعالیت قابل تقدیر از دانشکده مهندسی صنایع
۳ دکتر محمد سعیدجبل عاملی فعالیت قابل تقدیر از دانشکده مهندسی صنایع
۴ دکتر مجید سیاوشی فعالیت قابل تقدیر از دانشکده مهندسی مکانیک
۵ دکتر محمودمهرداد شکریه فعالیت قابل تقدیر از دانشکده مهندسی مکانیک
۶ دکتر فتح‌اله طاهری بهروز فعالیت قابل تقدیر از دانشکده مهندسی مکانیک
۷ دکتر مهران رضائی فعالیت قابل تقدیر از دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
۸ دکتر اصغر حبیب‌نژاد کورایم فعالیت قابل تقدیر از دانشکده مهندسی عمران
۹ دکتر مصطفی خانزادی فعالیت قابل تقدیر از دانشکده مهندسی عمران
۱۰ دکتر افشین شریعت مهیمنی فعالیت قابل تقدیر از دانشکده مهندسی عمران
 
کارشناسان نمونه حوزه پژوهش و فناوری
ردیف عناوین نام و نام خانوادگی
۱ کارشناسان نمونه دفتر امور پژوهش محبوبه کیهانی‌فر
۲ حمزه‌علی جلالی‌فر
۳ معصومه حیدری
۴ کارشناسان نمونه دفتر همکاری‌های علمی و صنعتی مریم فروتن
۵ فرزانه شاملو
۶ فاطمه زیوری
۷ اسدالله رحمانی
۸ کارشناسان نمونه مرکز اسناد علمی و اطلاع رسانی زهره عتیقه‌چیان
۹ پری زارع نعمتی
۱۰ کارشناسان پژوهشی نمونه دانشکده رزا راسخ
۱۱ مریم اسدی
۱۲ کارشناسان نمونه سایر دفاتر و مراکز احترام سادات توکلی
۱۳ مهدیه فصاحت
۱۴ نادر گودینی
۱۵ معصومه ابراهیمی

خبرهای اخیر


فهرست