اطلاعیه مربوط به انتخاب واحد 

دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد (روزانه و نوبت دوم) می توانند از طریق لینک به اطلاعیه مربوطه دسترسی داشته باشند.

 

خبرهای اخیر


فهرست