دانشکده مهندسی مکانیک و انستیتو توربین گاز  در راستای طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم (بنیاد ملی نخبگان) برگزار می‌کنند: 

سخنرانی علمی پروفسور حمیدرضا گوهری استاد دانشگاه استفوردشایر انگلستان

بکارگیری سوخت‌های کم کربن و تجدید پذیر در توربین های گازی سایز کوچک برای دستیابی به سیستم انرژی کربن صفر

Introducing Low Carbon Fuels into Micro Gas Turbine Systems for Transmission to Net Zero

 

امروزه برای دستیابی به اهداف بین المللی کاهش کربن بر طبق عهدنامه پاریس استفاده از سوخت های کم کربن و تجدید پذیر در توربین های گازی یک ضرورت است. در این وبینار جایگزینی سوخت‌های فسیلی با سوخت‌های بیوگاز، سینگاز و هیدروژن در توربین های گازی سایز کوچک و برای مصارف تولید پراکنده مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و جدیدترین پیشرفت ها و پروژه ها در این حوزه ارائه می گردد.

لینک ثبت نام: http://igtn.ir/wb۲۱

زمان برگزاری: دوشنبه ۱۸ مرداد، ساعت ۱۶

سخنران: پروفسور حمیدرضا گوهری
استاد دانشگاه استفوردشایر انگلستان

Introducing Low Carbon Fuels into Micro Gas Turbine Systems for Transmission to Net Zero

 
Prof. Hamidreza Gohari Darabkhani
Professor of Low Carbon & Renewable Energy Systems
Department of Engineering
Staffordshire University
Abstract:
According to the International Energy Agency (IEA) projections of the ۲ Degree Scenario, global decarbonisation of the power generation sector can be achieved by increasing the shares of Renewable Energy Sources (RES), Carbon Capture and Storage (CCS), and by efficiency improvements and fuel switching to low/zero carbon fuels. The design and application of free-carbon emission renewable fuels in micro heat and power (Micro-CHP) generators will provide decentralised, clean, affordable, and resilient energy thereby reaching the ۲۰۵۰ net-zero carbon emission objectives. In this webinar implementing alternative low carbon and renewable fuels (e.g., Biogas, Syngas, H۲) in micro gas turbine (MGT) systems with less than ۱۰۰ KWe power will be discussed, and some current case studies will be presented. The combustor design strategy, CFD modelling and optimisations and fabrication and testing of the MGT systems will also be presented. Micro-CHP units with a core of MGTs can improve the combined efficiency of heat and power generation up to ۲۰% at an affordable price for domestic applications. When combined with low/zero carbon fuels this can be the future carbon-neutral technology to support the society achieving the ambitious energy and climate targets. Biogas is considered a carbon-neutral fuel, syngas generated from coal/biomass gasification will have benefits of precombustion carbon capture, and H۲ is a fuel with a high heating value and no CO۲ emission. The development of the low/zero carbon gas turbines would enable deep emissions reduction for the long-term while integrating more renewables.

رویدادهای اخیر


فهرست