دانشکده مهندسی مکانیک و انستیتو توربین گاز  در راستای طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم (بنیاد ملی نخبگان) برگزار می‌کنند: 

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر سیدمحمدجواد رضوی دانشیار دانشگاه NTNU نروژ

خصوصیات مکانیکی وابسته به هندسه در قطعات صنعتی تولیدشده به روش ساخت افزودنی

سه شنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۵:۰۰

لینک ورود به اتاق مجازی سخنرانی: ocwvc.unreal.iust.ac.ir/rb77x5me7v2r

شرکت در جلسه برای عموم آزاد است.

رویدادهای اخیر


سخنرانی پروفسور حمیدرضا گوهری

بکارگیری سوخت‌های کم کربن و تجدید پذیر در توربین های گازی سایز کوچک برای دستیابی به سیستم انرژی کربن صفر
دوشنبه
18 مرداد 1400
فهرست