عنوان طرح: استراتژی های نوآورانه برای بهینه سازی شرایط ماشینکاری کامپوزیت های فلزی پایه تیتانیوم و آلومینیوم به منظور کمینه سازی آلودگی های محیطی
طرف قرارداد: سید علی نیکنام
طرف همکار: پروفسور ویکتور سانگمن –اکول تکنولوژی مونترال (ETS),کانادا
حمایت کننده مالی: مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم
شروع قرارداد: مهر ۱۴۰۰

شماره طرح: 990240
مجري اصلي: سيد علي نيك نام
شماره قرارداد: 1340
تاريخ امضاي قرارداد: 1400/7/19

قراردادهای بین‌المللی اخیر


فهرست