پروژه تحقیقاتی تحت عنوان “بکارگیری فرایند نورد پیوندی تجمعی در ساخت ورق های نازک نانو ساختار/ فوق ریز دانه برای باتری ‌ها (باتری لیتیوم-یون)”

این پروژه تحقیقاتی با عنوان «بکارگیری فرایند نورد پیوندی تجمعی در ساخت ورق های نازک نانو ساختار/ فوق ریز دانه برای باتری ‌ها (باتری لیتیوم-یون)» با همکاری پرفسور کریستوف سومیچ (Professor Christof Sommitsch)، استاد گروه مواد، جوشکاری و شکل دهی دانشگاه صنعتی گراز (Graz University of Technology)  از کشور اتریش انجام شده است.
گفتنی است، این طرح در تابستان سال ۱۳۹۸ با حمایت مالی مرکز مطالعات و همکاری‌ های علمی بین ‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در قالب برنامه ICRP منعقد گردیده و در ارتقای جایگاه بین المللی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تأثیرگذار خواهد بود.

قراردادهای بین‌المللی اخیر


فهرست