گزارش مسابقه دانشجویی «برنامه نویسی متلب»

نرم افزار متلب یکی از مهم ترین ابزاری است که یک مهندس، مخصوصا مهندس مکانیک به آن نیاز دارد و افزایش مهارت در این نرم افزار میتواند کمک بزرگی به یک مهندس در فعالیت هایش بکند.

انجمن علمی همواره دوره آموزشی متلب را در برنامه های آموزشی خود داشته است. اما جهت گسترش به کارگیری این نرم افزار مهندسی و ایجاد یک فضای رقابتی جهت یادگیری بیشتر مسابقه ای را با عنوان «برنامه نویسی متلب» برگزار کرده است. توضیحات تکمیلی این مسابقه در تصویر درج شده اند.

خبرهای اخیر


فهرست