شرکت تاپکو(تجهیز ارگ پارسیان)

کارشناس طراحی کمپرسور و فن

شرح موقعیت شغلی:
 
  1.      طراحی دو بعدی و سه بعدی پروانه کمپرسور و فن شعاعی
  2.      طراحی روتور و استاتور کمپرسور محوری
  3.      انجام تحلیل‌های عددی جریان درون تجهیزات دوار
  4.     مدلسازی ردیف پره‌های کمپرسور محوری و ایمپلر کمپرسور شعاعی در نرم‌افزارهای مدلسازی
  5.      اندازه‌گیری مشخصات جریان در کمپرسور و فن طبق استاندارد ASME

 

شرایط: 

1- حداقل مدرک کارشناسی

2-به سابقه کار نیازی نیست.

3-

 

نحوه درخواست: از طریق آدرس اینترنتی زیر رزومه خود را تکمیل و ارسال نمایید:

https://hire.camp/job/apply/323

فهرست