شرکت توگا (مپنا)

کارشناس مهندسی توربوماشین

شرایط: 

1- مدرک کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکترا مهندسی مکانیک یا هوافضا گرایش

2-دو تا سال سابقه کار

 

نحوه درخواست: از طریق آدرس اینترنتی زیر رزومه خود را تکمیل و ارسال نمایید:

https://careers.mapnaturbine.ir

خبرهای اخیر


فهرست