از ایده تا استارتاپ با دستان خالی

مرکز رشد دانشگاه علم‌ و صنعت ایران برگزار می‌کند

ایستگاه اول:

زمان: چهارشنبه 4 خرداد ساعت 9 الی 13

مکان: مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره)

لینک ثبت نام: https://inc.iust.ac.ir

فهرست