برنامه امتحانات پایان ترم دانشجویان کارشناسی ارشد(روزانه و نوبت دوم) نیمسال 4012

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد(روزانه و نوبت دوم) می توانند از طریق لینک به برنامه امتحانات پایان ترم دسترسی داشته باشند.

 

 

خبرهای اخیر


فهرست