🔰 قابل توجه داوطلبان مصاحبه دکتری (سازمان سنجش)

 زمان بارگذاری مدارک در گلستان از امروز تا ساعت 8 صبح شنبه 13 خردادماه تمدید شد. لطفاً هرچه زودتر نسبت به بارگذاری مدارک اقدام کنید. همچنین توجه داشته باشید که شما می بایست با مطالعه فایل راهنمای روز مصاحبه، فرمهای مخصوص دانشکده را در گوگل فرم نیز ثبت کنید و ثبت اطلاعات در هر دو مسیر مذکور الزامی است.

خبرهای اخیر


فهرست