معرفی نفرات برگزیده «پوستر کارآموزی» سال 1402 – دانشکده مهندسی مکانیک

از مجموع ۱۸۳ پوستر ارائه شده توسط دانشجویانی که در ترم تابستان سال 1402 دوره کارآموزی را گذرانده اند، پوسترهای ارائه شده توسط نفرات زیر به عنوان برگزیده انتخاب شده اند.
نفرات اول: علی بشیری نژاد، محمدحسین ابراهیمی و یونس همتی
نفرات دوم: علی فلاح پیشه، سینا بیرالوند و علی باقری
نفرات سوم: دایان بهرامیان و محمود راشدی

خبرهای اخیر


فهرست