بارگذاری مدارک در گوگل فرم (ویژه مصاحبه دکتری 1402)

با مراجعه به لینک زیر مدارک خود شامل رزومه (مطابق تمپلیت)، فایل ارائه پاورپوینت و برگه اولویت انتخاب رشته سازمان سنجش را آپلود کنید.

گوگل فرم

خبرهای اخیر


فهرست