لیست دروس تحصیلات تکمیلی (روزانه/نوبت دوم) نیمسال دوم 03-1402

قابل توجه دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری دوره روزانه و نوبت دوم،

از طریق این لینک می توانید لیست دروس ارائه شده در دانشکده مهندسی مکانیک را در گرایشهای مختلف مشاهده نمایید.

 

خبرهای اخیر


فهرست