اطلاعیه راهنمای انتخاب واحد برای دانشجویان دکتری

دروس دوره دکتری 15 واحد می باشد که معمولا در دو ترم اول و دوم باید اخذ و گذرانده شود. حداقل واحد قابل اخذ در هر ترم 6 واحد و حداکثر واحد قابل اخذ 9 واحد می باشد. لذا از کلیه دانشجویان دکتری دانشکده مهندسی مکانیک تقاضا می شود تا با مراجعه به لینک زیر و مطالعه فایل PDF، روند انتخاب واحد خود را تکمیل کنند.

لینک فایل PDF راهنمای انتخاب واحد 

خبرهای اخیر


فهرست