قابل توجه دانشجویان روزانه / نوبت دوم ورودی مهر 98

به اطلاع می‌رساند مطابق با اطلاعیه معاونت آموزشی آخرین فرصت دفاع پروژه کارشناسی ارشد دانشجویان روزانه و نوبت دوم ورودی مهر ماه 1398 تا پایان تیرماه 1401 مصوب شده است. 

خبرهای اخیر


فهرست