اطلاعیه آخرین مهلت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (ورودی مهر ماه 1398)

نظر به اطلاعیه جدید تحصیلات تکمیلی کل دانشگاه و با توجه به شیوع بیماری کرونا در حین ترمهای اخذ پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهرماه 1398 به اطلاع این دانشجویان می رساند، مهلت دفاع پایان نامه با در نظر گرفته شدن در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 تا تاریخ 18 اسفند ماه 1400 در نظر گرفته شده  که این تاریخ  قابل تمدید تا فروردین ماه  1401 نمی باشد .

لازم به ذکر است که این موعد برای ورودی 99 به بعد همان تاریخ های 30 بهمن ماه و 31 شهریورماه خواهد بود.

خبرهای اخیر


فهرست