قابل  توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 99 (روزانه و نوبت دوم)

 

کلیه دانشجویانی ورودی 99 حتما باید حداکثر تا تاریخ 15/12/1400 وارد لینک ذیل شده و فرم گزارش پیشرفت یک را تکمیل نمایند. ضمنا دقت نمایید اطلاعات مربوط به استاد راهنما خود را به صورت کامل تکمیل نمایید تا فرم بعد از ثبت اطلاعات  توسط شما جهت اعلام نمره  برای استاد راهنما نیز ارسال گردد. به فرمهایی که بعد از تاریخ مذکور ارسال شود نمره ای تعلق نخواهد گرفت. زمان ارائه گزارش پیشرفت پروژه 1 پایان نیمسال سوم و گزارش پیشرفت 2 پایان نیمسال چهارم شما می باشد و هیچ ربطی به اینکه واحد پروژه را اخذ کرده و یا نکرده باشید و یا پروژه شما در سیستم تصویب خورده یا نخورده باشد ندارد. هر گزارش پیشرفت یک نمره از نمره دفاع نهایی شما می باشد وتکمیل این فرم برای همه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 99 الزامیست.

 

لینک ارسال گزارش پیشرفت1 ویژه دانشجویان روزانه و نوبت دوم:

https://formafzar.com/form/ef9tl       

لینک ارسال گزارش پیشرفت1 ویژه دانشجویان پردیس و مجازی:

https://formafzar.com/form/st9e9

 

 

 

تحصیلات تکمیلی

دانشکده مهندسی مکانیک

خبرهای اخیر


فهرست