وبینار آشنایی با مجلات معتبر و نامعتبر

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کتابخانه و مرکز اسناد علمی، جلسه آموزشی با عنوان “آشنایی با مجلات معتبر و نامعتبر “را در روز دوشنبه مورخ 1400/12/2 از ساعت 13 لغایت 14 برگزار می نمایید.جهت شرکت در این جلسه آموزشی از طریق جلسات عمومی سامانه meeting اقدام نمایید.

خبرهای اخیر


فهرست