همکار گرامی‌مان جناب آقای دکتر مرتضی منتظری، از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان “دانشمند برتر در همکاری با جامعه و صنعت” برگزیده شدند. این موفقیت را به ایشان و همکاران دانشکده مهندسی مکانیک تبریک گفته و آرزومند تداوم موفقیت‌هایشان هستیم.

لینک خبر

خبرهای اخیر


فهرست