ثبت نام دانشجويان نو ورود مقطع كارشناسي ارشد-پرديس

دانشجویان محترم نو ورود مقطع کارشناسی ارشد- پردیس میتوانند از طریق لینک های زیر به فایل های ثبت نام دسترسی داشته باشند.

دروس ارائه شده (نيمسال اول 1402-1401)- پرديس

لیست دروس ارائه شده برای کلیه گرایشهای دانشکده مهندسی مکانیک- ورودی مهر 1401 -پردیس

راهنماي انتخاب واحد

خبرهای اخیر


فهرست