قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد (روزانه و نوبت دوم) ورودی 1401

خواهشمند است هرچه سریعتر جهت تعیین استاد راهنما به اساتید فعال در هرگرایش مراجعه نمایید و درصورت پذیرش استاد کد شش رقمی خود را برای پذیرش نهایی به ایشان اعلام نمایید.

مطابق ایمیلی که برای شما عزیزان ارسال شده است تا پایان آبان 1401 فرصت دارید فرم سمینار مورد تایید استاد راهنمای خود را در سیستم گلستان منوی پیشخوان خدمت بارگذاری نمایید.

خبرهای اخیر


فهرست