زمان ارائه سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد مجازی و پردیس

زمان ارائه سمینار تاریخ 29 شهریور 1402 می باشد. آخرین مهلت آپلود فایل سمینار توسط دانشجویان تاریخ 1402/06/25 می باشد، به دلیل محدودیت زمانی تاریخ های فوق به هیچ عنوان قابل تمدید نیست.

لینک مربوط به آپلود فایل سمینار از طریق ایمیل (تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک)  برای شما ارسال خواهد شد. ایمیل مذکور به آدرس ایمیلی که در اطلاعات پرسنلی شما در سیستم گلستان ثبت گردیده ارسال می شود.

تبدیل انرژی

ساخت و تولید

​تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک​

خبرهای اخیر


فهرست