قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودي 1400
(روزانه و نوبت دوم، پردیس و مجازي)

کلیه دانشجویانی ورودی 1400 حتما باید حداکثر تا تاریخ 30/10/1401 وارد لینک ذیل شده و فرم گزارش پیشرفت یک را تکمیل نمایند. ضمنا دقت نمایید اطلاعات مربوط به استاد راهنما خود را به صورت کامل تکمیل نمایید تا فرم بعد از ثبت اطلاعات  توسط شما جهت اعلام نمره  برای استاد راهنما نیز ارسال گردد. به فرمهایی که بعد از تاریخ مذکور ارسال شود نمره ای تعلق نخواهد گرفت. زمان ارائه گزارش پیشرفت پروژه 1 پایان نیمسال سوم و گزارش پیشرفت 2 پایان نیمسال چهارم شما می باشد و هیچ ربطی به اینکه واحد پروژه را اخذ کرده و یا نکرده باشید و یا پروژه شما در سیستم تصویب خورده یا نخورده باشد ندارد. هر گزارش پیشرفت یک نمره از نمره دفاع نهایی شما      می باشد وتکمیل این فرم برای همه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1400 الزامیست.

لینک ارسال گزارش پیشرفت1 ویژه دانشجویان روزانه و نوبت دوم:

https://formafzar.com/form/ef9tl

لینک ارسال گزارش پیشرفت1 ویژه دانشجویان پردیس و مجازی:

https://formafzar.com/form/st9e9

تحصیلات تکمیلی

دانشکده مهندسی مکانیک

 

خبرهای اخیر


فهرست