قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی واحد آموزش الکترونیک  

(اطلاعيه تغيير تاريخ امتحان)

بدين وسيله به اطلاع دانشجويان محترم  میرساند، تاريخ امتحان دروس ذيل بنا به درخواست دانشجويان بدين شرح  تغيير يافته است.

 

نام درس تاريخ جديد امتحان
تبديل مستقيم انرژي 24/10/1401 ساعت 14
جريان در محيط متخلخل 26/10/1401 ساعت 14
انتقال حرارت تشعشع 29/10/1401  ساعت 14

 

خبرهای اخیر


فهرست