قابل توجه دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک

به اطلاع می رساند مهلت ثبت نام فراخوان دانشجوی نمونه کشوری تا 22 مهرماه تمدید شد، در صورت تمایل به دفتر استعدادهای درخشان در ساختمان معاونت آموزشی مراجعه فرمایید.

خبرهای اخیر


فهرست