قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودي بهمن1400 و جامانده های مهر 1400 (آموزش الکترونیکی و پردیس)

تاریخ ارائه سمینار  8 اسفند 1401 می باشد و حداکثر تا تاریخ  5 آذر  باید نسبت به آپلود فایل سمینار که به تایید استاد راهنما رسیده در لینک هایی که قبلا برای شما ارسال شده بود اقدام نمایید.

شایان ذکر است که تاریخ های فوق به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد و عدم ارائه سمینار در زمان های مذکور منجر به درج نمره مردود درس سمینار می شود که نمره آن غیر قابل جایگزینی است.

خبرهای اخیر


فهرست