به مناسبت ماه پژوهش، دانشکده مهندسی مکانیک اقدام به برگزاری سخنرانی تحت عنوان “ارائه درخت دانش و فناوری فضایی” نموده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به پوستر سخنرانی مراجعه فرمایید. شرکت برای عموم آزاد است.

1402/09/25

 

خبرهای اخیر


فهرست