قابل توجه دانشجویان درس روش تحقیق

جلسه هفتم درس دوشنبه آینده ۱۷ بهمن از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۰۰ به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

لطفا توجه فرمایید که کلاس راس ساعت ۱۳:۳۰ آغاز خواهد شد.

برای ورود به کلاس وارد سامانه meeting.iust.ac.ir شده و در قسمت جلسات عمومی وارد «جلسه آزمایشگاه تحقیقاتی استاد محمد شهبازی اغبلاغ» شوید.
ذکر این نکته ضروری است که حضور در تمامی جلسات این درس اجباری بوده و در ارزیابی نهایی لحاظ خواهد شد.

همچنین تکلیف شماره ۱ درس با موعد تحویل ۱۳ اسفند روی LMS قرار گرفت.

خبرهای اخیر


فهرست