برنامه زمانبندی ارائه سمینار دانشجویان مجازی و پردیس ( تبدیل انرژی- ساخت و تولید- طراحی کاربردی)

دانشجویان محترم مجازی و پردیس می توانند از طریق لینک های زیر به لیست  زمانبندی ارائه سمینار دسترسی داشته باشند.

تبديل انرژي

ساخت و توليد و طراحي كاربردي

 

خبرهای اخیر


فهرست